Dropptakt

droppberäkning för sjuksköterskor

ml
h
Droppar/minut Uträkning
-