Dropptakt

Formel för beräkning

Beräkningen utgår från att 1 ml infusion ger 20 droppar
Volym (ml) * 20.

För att få droppar per minut konverteras timmar till minuter
Tid (h) * 60.

Detta ger oss formeln
(Volym * 20) / (Tid * 60)
för att beräkna dropptakt.

Med minsta gemensamma nämnare
Volym / (Tid * 3)

Slutligen avrundning till närmaste heltal.